วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย โบราณสถานเก่าแก่สำคัญ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โบราณสถาน

วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย โบราณสถานเก่าแก่สำคัญ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นความงดงามของเจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบเจดีย์ เลยเป็นที่มาของชื่อ วัดช้างล้อม

Read more
วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา โบราณสถานของชาติ ที่คงความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเสมือนในอดีต
โบราณสถาน

วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา โบราณสถานของชาติ ที่คงความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเสมือนในอดีต

วัดไชยวัฒนาราม อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมือง ตําบลบ้านป้อม ถือเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 วัดนี้เป็นสถานที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย

Read more
เขาวัง จ.เพชรบุรี โบราณสถานเก่าคู่เมืองเพชรบุรี ชมเทศกาลพลุที่มีเพียงปีละครั้ง
โบราณสถาน

เขาวัง จ.เพชรบุรี โบราณสถานเก่าคู่เมืองเพชรบุรี ชมเทศกาลพลุที่มีเพียงปีละครั้ง

เขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี พระราชวังฤดูร้อน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเพชรบุรี

Read more
พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี สถาปัตยกรรมไม้สุดยิ่งใหญ่ที่ควรมาชม
โบราณสถาน

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี สถาปัตยกรรมไม้สุดยิ่งใหญ่ที่ควรมาชม

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษย์

Read more
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา จ.อยุธยา มรดกทางวัฒนธรรมไทยระดับโลก
โบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา จ.อยุธยา มรดกทางวัฒนธรรมไทยระดับโลก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 1,810 ไร่ โดยตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ศาสนสถานที่งดงามและสำคัญแห่งหนึ่งของไทย
โบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ศาสนสถานที่งดงามและสำคัญแห่งหนึ่งของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Read more