ขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)
医疗器械广告许可证申请

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)
ขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ / บริการขอใบ (ฆอ.)

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ หรือที่เรียกกันว่า ``ฆพ`` เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับควบคุมการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
医疗器械广告许可证申请

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ หรือที่เรียกกันว่า “ฆพ” เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับควบคุมการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความสำคัญดังนี้
医疗器械广告许可证由泰国食品药品监督管理局颁发,用于监管各种医疗器械的广告,确保其符合法律规定。其重要性如下:

 1.  คุ้มครองผู้บริโภค 保护消费者
  การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพ ใบอนุญาต ฆพ.จะควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาหลอกลวงหรือพรรณนาเกินจริง不正确的医疗器械广告可能导致消费者错误理解产品的特性和效果。医疗器械广告许可证控制广告不能欺骗性地宣传或夸大产品效果。
 2.  ควบคุมการโฆษณาเครื่องมือสำคัญ 控制重要医疗器械的广告
  เครื่องมือแพทย์บางชนิด เช่น เครื่องมือสำหรับตรวจรักษาโรคร้ายแรง อุปกรณ์ผ่าตัด เป็นต้น มีความสำคัญและจำเป็นต้องมีการควบคุมการโฆษณาอย่างเข้มงวด一些医疗器械,如用于严重疾病诊治的器械、手术设备等,具有重要性和必要性,需要严格控制广告。
 3.  ส่งเสริมมาตรฐานการโฆษณา 促进广告标准
  การขอ ฆพ.ทำให้เนื้อหาโฆษณาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีมาตรฐานถูกต้องทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม申请医疗器械广告许可证要求广告内容必须经过专家委员会的审查,以确保广告在学术和道德方面都达到正确的标准。
 4.  ควบคุมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 控制公平竞争
  ผู้ประกอบการทุกรายต้องขอ ฆพ.ในการโฆษณา จึงไม่มีการแข่งขันด้วยการโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวง每位经营者都必须申请医疗器械广告许可证才能进行广告,这样就可以防止通过夸大宣传或欺骗性广告来进行不公平竞争。
 5.  เป็นมาตรการทางกฎหมาย 是法律措施
  การไม่มี ฆพ.ในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ อาจมีโทษปรับและจำคุกได้在没有医疗器械广告许可证的情况下进行医疗器械广告被视为违法,可能会被处以罚款和监禁。

การโฆษณาเครื่องมือแพทย์นั้นมีความละเอียดอ่อนและมีกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและผู้บริโภค หากบริษัทของท่านวางแผนทำแคมเปญโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทของเราพร้อมดูแลขั้นตอนการขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

医疗器械广告具有高度的细节性和严格的规定,以确保患者和消费者的最大利益。如果贵公司计划进行相关产品的广告宣传活动,我们公司愿意负责处理从泰国食品药品监督管理局申请医疗器械广告许可证的各个步骤,以确保申请过程正确完整。

ทำไมต้องใช้บริการขอ ฆพ. กับเรา 为什么要选择我们的医疗器械广告许可证服务

 1.  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในครั้งเดียว หลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการยื่นเอกสารไม่ครบ 节省时间和费用:我们将在一次准备完整的文件,避免由于提交不完整的文件而造成的延误。
 2. มั่นใจในความถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกฎระเบียบเครื่องมือแพทย์ 确保合法合规:我们的专家团队将确保广告符合法律法规。
 3.  เพิ่มโอกาสในการอนุมัติเร็วขึ้น จากเอกสารและเนื้อหาโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด 提高批准机会:通过仔细审查文件和广告内容,我们将增加获得批准的机会。
 4.  บริการครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมเอกสารจนกระทั่งติดตามรับใบอนุญาต 全程服务:我们将提供从准备文件到跟进许可证的全程服务。
 5.  ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการโฆษณาที่มีจริยธรรม ปลอดภัย และไม่หลอกลวง 专业咨询:我们将提供来自专业顾问的建议,确保广告具备道德、安全且没有误导性。

เลือกใช้บริการขอ ฆพ. กับบริษัทของเราวันนี้ เพื่อความมั่นใจในการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
选择今天使用我们公司的医疗器械广告许可证服务,以确保按法律正确地传播医疗器械产品的广告。