KTJ-color
KongThaiJeen.com
(ของไทยจีน / 泰国产品和中国产品)

เราคือผู้นำด้านการจัดหาสินค้า เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (Import – Export)

สำหรับผู้ประกอบการไทย
(ต้องการส่งออกสินค้าไทยไปจีน)
เรามี​ Partner ประเทศจีนและตลาดขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อปริมาณมาก​ และจะทำให้ผู้ประกอบการ​คนไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการพัฒนา​สินค้า​ไทยให้มีมาตรา​ฐาน​สำหรับการส่งออกไปประเทศจีน

 

สำหรับผู้ประกอบการจีน
(ต้องการส่งออกสินค้าจีนไปไทย)
เรามี​ Partner ประเทศไทยและความเข้าใจตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างดีที่จะช่วยกระจายสินค้าของคุณไปสู่ตลาดประเทศไทยได้ตรงกลุ่มมากขึ้น​ โดยเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของไทย​ หลายหน่วยงานเพื่อให้สินค้าจีน​ ได้เข้ามาสู่ตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

line

@kongthaijeen

wechat (1)

KongThaiJeen

ติดตาม ( Follow )

ติดต่อเรา

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)