ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้า
存储货物的许可证

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บสินค้า
存储货物的许可证

One Stop Services ครบ จบ ในที่เดียว
จัดหาสินค้าตามต้องการ / ติดต่อเจรจาต่อรองกับโรงงาน / บริการนำเข้าทุกรูปแบบ ทางรถ ทางเรือ ทางอากาศ / บริการโกดังจัดเก็บสินค้า / บริการขนส่งในประเทศ

ใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้าคืออะไร?
存储货物的许可证是什么?

การขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้า คือ กระบวนการในการยื่นขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแสดงว่าสถานที่จัดเก็บสินค้านั้นได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
申请货物存储许可证是指从负责的机构申请获得许可证的过程,以表明存储货物的场所符合法律规定的标准,并能够按照规定正确经营。

ใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้ามีความสำคัญอย่างไร?
货物存储许可证的重要性是什么?

 • เพื่อควบคุมดูแลให้สถานที่จัดเก็บสินค้ามีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  为了监控和确保货物存储场所安全、符合卫生条件,不对货物或相关人员造成危险
 • เพื่อกำกับดูแลให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามประเภทของสินค้า
  为了监督货物存储按照正确的标准和程序进行,符合货物类型的要求
 • เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  为了让政府部门能够有效地追踪、检查和监督货物存储场所
 • เพื่อป้องกันไม่ให้มีการดำเนินกิจการสถานที่จัดเก็บสินค้าโดยผิดกฎหมาย
  为了防止未经法律许可的货物存储活动
 • การขอใบอนุญาตมีขั้นตอนและเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนด เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะสามารถดำเนินกิจการสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง
  申请许可证需要按照法律规定的程序和文件进行,只有获得许可证后才能正确地进行货物存储活动

ทำไมขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้ากับ KONGTHAIJEEN?
为什么要向KONGTHAIJEEN申请货物存储许可证?

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจัดเก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ การขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้าถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งKONGTHAIJEEN เราเป็นผู้ให้บริการด้านการขอใบอนุญาตมืออาชีพ เราพร้อมเป็นพันธมิตรคู่คิดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณในทุกขั้นตอน
对于从事货物或产品存储业务的企业,申请货物存储许可证是一个重要的法律程序。KONGTHAIJEEN是一家提供专业许可证申请服务的公司。我们愿意成为您的合作伙伴,帮助您在每个步骤中提供便利。
 1. กระบวนการรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะดำเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานและป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ
  快速准确地按法律程序进行
  我们的专业团队将审核和准备申请许可证所需的文件,以确保完整无误,从而缩短工作时间并防止各种错误。
 2. คำปรึกษาและติดตามผลอย่างใกล้ชิด
  เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียดต่างๆ รวมถึงติดตามสถานะการขอใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น
  咨询和密切跟进
  我们随时提供咨询和详细建议,包括密切跟进许可证申请的状态,以确保流程顺利进行。
 3. มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
  ทีมงานของเราจะตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อให้สถานที่จัดเก็บสินค้าของคุณมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
  高水准的安全标准
  我们的团队将审查并提供建议,以确保您的货物存放地符合法律规定的安全标准,降低事故或损失的风险。
 4. บริการหลังการขายที่มั่นใจได้
  หลังจากท่านได้รับใบอนุญาตแล้ว เรายังคงให้บริการติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น มั่นใจว่าทุกขั้นตอนถูกกฎหมาย
  可靠的售后服务
  在您获得许可证之后,我们将继续提供跟进服务和咨询,以帮助您顺利经营您的业务。确保每个步骤都符合法律要求。

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา KONGTHAIJEEN พร้อมเป็นพันธมิตรที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ในการดำเนินการขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
凭借我们的专业知识和经验,KONGTHAIJEEN 是您可以信赖的合作伙伴,在申请仓储许可证方面,我们会确保符合法律标准,让您的业务能够顺利进行,充满信心并高效运作。

ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ขอใบอนุญาต
อย. (FDA)

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิต

รับออกแบบผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ / ฉลาก

รับวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

รับวิจัยและพัฒนา
สูตรอาหารเสริม

รับต่อใบอนุญาต ทุกประเภท

รับต่อใบอนุญาต
ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ./ฆพ./ฆท.)

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

3 Medical

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณา
ยาทางสื่อทั่วไป