ขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)
申请一般药品广告许可证

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)
ขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)

บริการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)
申请一般药品广告许可证

การขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป หมายถึง การยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด ทั้งยาสามัญประจำบ้านและยาแผนปัจจุบันทั่วไป ผ่านสื่อสารมวลชนทั่วไป

สื่อโฆษณาที่ต้องขออนุญาตโฆษณา

1.paper

สื่อสิ่งพิมพ์
( Paper )

2.Radio

วิทยุกระจายเสียง
( Radio )

3.TV

โทรทัศน์
( TV )

4.Internet

อินเตอร์เน็ต
( Internet )

5.Gift-Box

สิ่งของสำหรับแจก
( Gift Box )

ใบอนุญาตโฆษณาอื่นๆ

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

2 Doctor

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณา
ยาทางสื่อทั่วไป

ขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป (ฆท.)
申请一般药品广告许可证

การขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป หมายถึง การยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด ทั้งยาสามัญประจำบ้านและยาแผนปัจจุบันทั่วไป ผ่านสื่อสารมวลชนทั่วไป ได้แก่
申请药品广告许可证是指向食品药品监督管理局申请许可,用于在大众媒体上广告各类药品,包括普通家庭药品和一般流通药品。

  • วิทยุกระจายเสียง 收音机广播
  • วิทยุโทรทัศน์ 电视广播
  • หนังสือพิมพ์ 报纸
  • นิตยสาร 杂志
  • สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป็นต้น 各种在线媒体,如网站、Facebook、YouTube 等
  • ป้ายโฆษณากลางแจ้ง 明显的广告牌

ที่ Kongthaijeen เราเข้าใจถึงความยุ่งยากของขั้นตอนการขอใบอนุญาต จึงให้บริการดำเนินการแทนให้ลูกค้า ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการโฆษณายา ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร ตรวจเนื้อหาโฆษณา จนถึงติดต่อยื่นเอกสารต่อหน่วยงานให้
在Kongthaijeen,我们理解申请许可证的复杂性,因此我们提供代客办理服务。我们的专业团队负责整个广告药品规定流程,从准备文件,检查广告内容,到与政府机构联系递交文件。

ทำไมต้องใช้บริการกับ Kongthaijeen?

การดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสี่ยงโทษปรับ
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากการจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเอง
ความมั่นใจด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง
ติดตามความคืบหน่า และรับมอบใบอนุญาตอย่างสะดวก

为什么要选择使用Kongthaijeen的服务呢?
确保操作符合法律规定,无需担心罚款处罚
节省时间和成本,无需自行准备文件
直接从专业人士获得的服务,让您更加放心
方便追踪进度并轻松接收许可证

สำหรับการขอใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วนอาจทำให้การพิจารณาอนุญาตล่าช้าได้
ดังนั้น การใช้บริการจาก KONGTHAIJEEN จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ถูกจัดเตรียมอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญการขอใบอนุญาตโฆษณายา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน

对于申请一般药品广告许可证,必须准备完整、正确、齐全的文件。如果文件不完整,可能会导致许可审批延迟。

因此,使用KONGTHAIJEEN的服务将确保文件和各个步骤都准备完整和正确。这样,就能让经营者放心,因为专业的广告药品许可证申请专家将会为他们提供便利。