รับจด อย. - ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการด้านใบอนุญาต อย.
รับจด อย.(FDA)

ให้บริการด้านใบอนุญาต อย.(FDA)
และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกประเภท
 • จด อย. / ขอใบอนุญาต อย. (FDA)
 • จด อย. เครื่องมือแพทย์
 • จด อย. เครื่องสำอาง
 • จด อย. อาหาร/เครื่องดื่ม
 • จด อย. อาหารเสริม
 • จด อย. วัตถุอันตราย
 • รับต่อใบอนุญาต

การจด อย. คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
专利登记是什么,为什么如此重要?

การจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เรียกว่า “การจด อย.” คือ กระบวนการในการขออนุญาตจาก อย. เพื่อให้สามารถผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพบางประเภทเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

在食品药品管理局注册,也称为“专利登记”,是向食品药品管理局申请许可以在泰国合法生产或进口某些类型的保健产品并在市场上销售的过程。以下是详细信息:

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องจด อย.  需要进行专利登记的产品包括:

 • อาหาร  食品
 • เครื่องสำอาง 化妆品
 • ยา 药品
 • วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 用于家庭的危险物质

ทำไมต้องจด อย.?
为什么要进行专利登记呢?

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความสำคัญดังนี้
在食品药品管理局注册产品的重要性如下:
 1. คุ้มครองผู้บริโภค 保护消费者
  การขึ้นทะเบียน อย. เป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ช่วยปกป้องผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  进行专利登记是对产品质量、安全性以及符合法定标准的认证,有助于保护消费者免受可能对健康有害的产品。
 2. ควบคุมคุณภาพ 控制质量
  ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน อย. จะต้องผ่านการตรวจสอบองค์ประกอบ กรรมวิธีการผลิต และมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภค
  经过专利登记的产品必须经过成分、生产方法和各种标准的审核,以确保其具有持续的高质量和安全性,适合消费。
 3. สร้างความน่าเชื่อถือ 建立信任
  ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองจาก อย. จะสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิต
  拥有食品药品管理局认证标志的产品将为消费者带来信心和信任,有助于树立产品和制造公司的良好形象。
 4. ถูกต้องตามกฎหมาย 依法正确
  การขึ้นทะเบียน อย. เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท หากไม่ดำเนินการอาจมีโทษตามกฎหมาย
  进行食品药品管理局注册是某些类型产品的法定要求,如果不遵守可能会受到法律制裁。

การจดทะเบียน อย. เป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

进行食品药品管理局注册是保护消费者、控制产品质量、建立信任以及遵守法律的重要机制,有助于消费者对产品的质量和安全性充满信心。

บริการของเรา
我们的服务

ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ขอใบอนุญาต
อย. (FDA)

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิต

รับออกแบบผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ / ฉลาก

รับวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

รับวิจัยและพัฒนา
สูตรอาหารเสริม

รับต่อใบอนุญาต ทุกประเภท

รับต่อใบอนุญาต
ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ./ฆพ./ฆท.)

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

3 Medical

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณา
ยาทางสื่อทั่วไป

ทำไมต้องจด อย.กับ KONGTHAIJEEN
为什么要在KONGTHAIJEEN注册?

KONGTHAIJEEN เราเป็นผู้ให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. มืออาชีพ KONGTHAIJEEN 我们是专业的产品注册服务提供商。为什么要选择我们?

1. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ทีมงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เราเข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนเป็นอย่างดี รวมถึงรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการได้เป็นอย่างดี
经验和专业知识
我们的专业团队在各种产品注册方面拥有丰富的经验。我们对法规和流程有深入的了解,也知道如何有效解决在注册过程中可能出现的各种问题。

2. ราคาคุ้มค่า 价格合理
เราให้บริการในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่ากับงบประมาณของคุณ โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก
我们提供合理的价格,与您的预算相符,注重质量和工作效率。

3. รวดเร็วและประหยัดเวลา 快速且节省时间
ทีมงานมืออาชีพของเรามีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ทำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลา

我们的专业团队拥有系统化的工作流程,可以减少重复的时间和步骤,使注册过程更快速进行,帮助节省时间。

4. บริการครบวงจร 一站式服务
นอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังให้บริการด้านอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านฉลาก การตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

除了产品注册外,我们还提供其他服务,如标签咨询和产品安全检查,为客户提供全方位便利服务。

5. มีความโปร่งใส 透明度
เรามีนโยบายที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานได้ตลอดเวลา รวมถึงมีทีมงานให้คำแนะนำและซักถามปัญหาต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด

我们拥有透明的政策,客户可以随时查看工作流程,我们的团队也提供密切的建议和解答问题。

KONGTHAIJEEN พร้อมเป็นพันธมิตรด้านการขึ้นทะเบียน อย. ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพการให้บริการระดับสูง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น ปลอดภัย และสอดคล้องตามกฎระเบียบอย่างแน่นอน

KONGTHAIJEEN 是您可以信任的产品注册合作伙伴,我们拥有丰富的经验、专业知识和高品质的服务,以确保为您提供顺畅、安全且符合法规的工作体验。