KongThaiJeen.com (ของไทยจีน / 泰国产品和中国产品)

เราให้บริการจัดหาสินค้า
นำเข้าสินค้า จากจีน

เราคือผู้นำด้านการจัดหาสินค้า เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (Import – Export)

อีกทั้งยังมีเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมและตลาดขนาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่ตลาดโลก เรามุ่งเน้นที่จะเป็น Partner กับผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

KTJ-w
บริการแบบครบวงจร ครบ จบ ในที่เดียว

บริการของเรา

One Stop Service
S1

บริการจัดหาสินค้า
ตามต้องการ

S2

บริการนำเข้า
สินค้าจีน

S3

บริการส่งออก
สินค้าไทย

S4

บริการด้านใบอนุญาต
ทุกประเภท

S5

บริการรับจัดทัวร์
จีน

S6

บริการไกด์
นำเที่ยว

S7

บริการล่ามแปลภาษา
ไทย-จีน

จีนเป็นคู่ค้า อันดับ 1 ของไทย

จีนและไทยได้ลงนามความตกลงหลายฉบับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ
1

จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย

จีนและไทยได้ลงนามความตกลงหลายฉบับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ
45

ความสัมพันธ์กว่า 45 ปี

ความสัมพันธ์ไทย-จีน มากกว่า 45 ปี
1

ความเชื่อมั่น อันดับ 1

Kongjeen.com (ของจีน) ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้า อันดับ 1 ด้านบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบ ( One Stop Service ) บริการครบ จบ ในที่เดียว
45

ความสัมพันธ์กว่า 45 ปี

ความสัมพันธ์ไทย-จีน มากกว่า 45 ปี
ปัจจุบัน ไทยนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อการผลิตและจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าอุปโภค/บริโภค สินค้าทางการเกษตร
เทคโนโลยี รวมถึงการผลิตสินค้าแบบ OEM

KongThaiJeen.com (ของไทยจีน / 泰国产品和中国产品)

เราให้บริการจัดหาสินค้า
นำเข้าสินค้า จากจีน

เราคือผู้นำด้านการจัดหาสินค้า เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (Import – Export) อีกทั้งยังมีเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมและตลาดขนาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่ตลาดโลก เรามุ่งเน้นที่จะเป็น Partner กับผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

One Stop Service ไทย-จีน

นำเข้าสินค้าจีน

Import
 • จัดหาสินค้าจีน ตามความต้องการ
 • ติดต่อ/เจรจากับโรงงานจีน เพื่อผลิตสินค้า
 • บริการนำเข้าสินค้า ทุกรูปแบบ ทางรถ/ทางเรือ/ทางอากาศ
 • จัดการเคลียร์เรื่องภาษี/พีธีการศุลกากรต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริการโกดังจัดเก็บสินค้าในไทย
 • บริการขนส่งภายในประเทศ รถหัวลาก/ท่าเรือ

ส่งออกสินค้าไทย

Export
 • จัดหาสินค้าไทย ตามความต้องการ
 • ติดต่อ/เจรจากับโรงงานไทย เพื่อผลิตสินค้า
 • บริการส่งออกสินค้า ทุกรูปแบบ ทางรถ/ทางเรือ/ทางอากาศ
 • จัดการเคลียร์เรื่องภาษี/พีธีการศุลกากรต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริการโกดังจัดเก็บสินค้าในจีน
 • บริการขนส่งภายในประเทศ รถหัวลาก/ท่าเรือ

การคำนวน
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า

แปลงสกุลเงิน

Currency Converter
KTJ-w
บริษัท/ผู้ประกอบการชั้นนำ

กลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

KongThaiJeen.com (ของไทยจีน / 泰国产品和中国产品)
w1

หาโรงงาน
ที่ดีที่สุด

w2

ราคา
ถูกที่สุด

w3

คุณภาพสินค้า
ดีที่สุด

w4

การขนส่งปลอดภัย
และรวดเร็วที่สุด