รับต่อใบอนุญาตทุกประเภท
服务申请所有类型的许可证

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)
รับต่อใบอนุญาตทุกประเภท 服务申请所有类型的许可证

รับต่อใบอนุญาตทุกประเภท
服务申请所有类型的许可证

การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องมือแพทย์ และยา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากใบอนุญาตเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่จำกัด เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ ก็จำเป็นต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย

บริการต่ออายุใบอนุญาตจาก KONGTHAIJEEN

บริการต่ออายุใบอนุญาตจาก KONGTHAIJEEN จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรง สามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นต่อหน่วยงานราชการให้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
KONGTHAIJEEN 的许可证续签服务将为经营者提供便利和节省时间,因为该公司拥有直接在这方面专业的员工,能够全面和准确地准备文件并向政府机构递交。

续签各种许可证,如食品、医疗器械和药品,对经营者来说是必要的,因为这些许可证都有限期。当许可证过期时,就需要申请续签,以确保持续合法运营

บริการรับดำเนินการต่อใบอนุญาตโฆษณาทุกประเภท เช่น
KONGTHAIJEEN 提供各种类型的许可证续签服务,包括各种类型的广告许可证。

1. ต่อใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.) 续签食品广告许可证
2. ต่อใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) 续签医疗器械广告许可证
3. ต่อใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป 续签一般药品广告许可证

การใช้บริการของ KONGTHAIJEEN ในการต่ออายุใบอนุญาต จะช่วยประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประกอบการในการติดต่อหน่วยงานราชการด้วยตนเอง รวมถึงลดความเสี่ยงในการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติได้
KONGTHAIJEEN 的许可证续签服务将为经营者节省时间,因为他们不需要自行联系政府机构,同时还能降低因文件不全而导致延迟批准的风险。

ทำไมต้องใช้บริการกับ KONGTHAIJEEN?
为什么要选择使用KONGTHAIJEEN的服务呢?

- บริการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับขั้นตอนและระเบียบต่างๆ 由熟悉各种流程和规定的专业团队提供的服务
- การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนยื่นต่อหน่วยงาน 在递交给政府机构之前检查文件的完整性
- บริการติดตามสถานะและรับมอบใบอนุญาต 提供许可证状态跟踪和交付服务
- ความรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย 快速且符合法律要求

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการต่ออายุใบอนุญาต นึกถึง KONGTHAIJEEN เรายินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน
如果您正在寻找许可证续签服务提供商,请考虑KONGTHAIJEEN。我们乐意在每个步骤为您提供咨询。