บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท
提供各种类型许可证申请咨询服务。

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายได้

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท
提供各种类型许可证申请咨询服务。

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเสริม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ การขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายได้
对于经营保健食品、化妆品和其他健康产品的企业,从相关监管机构申请许可证是一个重要的步骤,必须按照法律正确进行操作,否则可能会出现法律问题和纠纷。

ที่ KONGTHAIJEEN เราให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างครบวงจรด้านการขอใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภท โดยมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลและดำเนินการให้แก่คุณ
在 KONGTHAIJEEN,我们提供完整的健康产品许可证申请咨询服务,拥有经验丰富的专业顾问团队为您提供支持和指导。

บริการของเราครอบคลุมดังนี้
我们的服务涵盖以下内容:

 1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 在食品药品管理局注册产品
  – อาหารเสริม วิตามิน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 营养补充剂、维生素、化妆品、草药产品
  – จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการขออนุญาต 准备申请所需资料和文件
  – ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  检查产品是否符合法律要求
 2. การขอใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก และใบอนุญาตผลิต 申请进口/出口许可证和生产许可证
  – ดำเนินการขั้นตอนการนำเข้า/ส่งออกกับกรมศุลกากร与海关部门进行进口/出口流程
  – ตรวจสอบและยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับทางการ 检查并向相关部门申请经营许可证
 3. การขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP และอื่นๆ 申请和获得GMP、HACCP等标准的认证和许可证
  – ตรวจประเมินสถานที่ผลิต อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบต่างๆ 检查评估生产场所、设备、工具和各种系统
  – ให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานต่างๆ 提供建议并协助申请各种标准的认证证书
 4. การขออนุญาตฉลากและการสื่อสารการตลาด 申请标签许可和市场传播
  – ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 检查产品标签以确保符合规定
  – ให้คำปรึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบถูกกฎหมาย 提供符合法律法规的市场传播咨询

ทีมงานของเราจะให้คำแนะนำ ดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้คุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
我们的团队将为您提供建议,指导并跟踪您申请各种许可证的进展,以确保您的业务符合相关法律法规的要求。