One Stop Services (ไทย-จีน)

บริการครบ จบ ในที่เดียว

จัดหาสินค้า
โกดัง / ขนส่ง

บริการจัดหาสินค้าไทย-จีน พร้อมให้บริการจัดหาโกดังจัดเก็บและการขนส่งทุกรูปแบบทั้งในประเทศและขนส่งระหว่างประเทศ
1SR

จัดหาสินค้า ตามความต้องการ

4SR

โกดังจัดเก็บสินค้า

Turck

รถหัวลาก ขนส่งทั่วประเทศ

นำเข้า-ส่งออก

บริการจัดหาและนำเข้าสินค้าจีน-ส่งออกสินค้าไทย
( ครบวงจร ครบ จบ ในที่เดียว )
3SR

นำเข้าสินค้าจีน (Import)

3.Turck

ส่งออกสินค้าไทย (Export)

ใบอนุญาต

บริการด้านใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาต VISA / Workpermit

1visa

ขอใบอนุญาตวีซ่า
( VISA )

2.work

ขอใบอนุญาตทำงาน
( Work Permit )

ใบอนุญาต อย.(FDA) / สถานที่ / วิจัย

ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ขอใบอนุญาต
อย. (FDA)

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิต

รับออกแบบผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ
ฉลากผลิตภัณฑ์

รับวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

รับวิจัยและพัฒนา
สูตรอาหารเสริม

รับต่อใบอนุญาต ทุกประเภท

รับต่อใบอนุญาต
ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,GHP

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ./ฆพ./ฆท.)

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

3 Medical

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณา
ยาทางสื่อทั่วไป

รับจัดทัวร์จีน
เที่ยวไทย

ให้บริการจัดทัวร์จีน เที่ยวไทย
สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย
1.1-tour

รับจัดทัวร์จีนเที่ยวไทย

ไกด์นำเที่ยว
ล่าม ไทย-จีน

ให้บริการจัดหาไกด์นำเที่ยว ล่าม แปลภาษาไทย-จีน สำหรับนักท่องเที่ยวจีน นักธุรกิจจีน ที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจในไทย
Guide

ไกด์นำเที่ยว

Translate

ล่ามแปลภาษา ไทย-จีน