FDA注册服务

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(CN)
Kongjeen.com (ของจีน / 中国制造 )

เราให้บริการจัดหาสินค้า
นำเข้าสินค้า จากจีน

One Stop Services ครบ จบ ในที่เดียว
จัดหาสินค้าตามต้องการ / ติดต่อเจรจาต่อรองกับโรงงาน / บริการนำเข้าทุกรูปแบบ ทางรถ ทางเรือ ทางอากาศ / บริการโดดังจัดเก็บสินค้า / บริการขนส่งในประเทศ
ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ขอใบอนุญาต
อย. (FDA)

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิต

รับออกแบบผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ / ฉลาก

รับวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

รับวิจัยและพัฒนา
สูตรอาหารเสริม

รับต่อใบอนุญาต ทุกประเภท

รับต่อใบอนุญาต
ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาตโฆษณา (ฆอ./ฆพ./ฆท.)

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณา
อาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย์

3 Medical

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณา
ยาทางสื่อทั่วไป