อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ศาสนสถานที่งดงามและสำคัญแห่งหนึ่งของไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

       ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือน เขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วย ชื่อ “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยคำนี้ปรากฎอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

       ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่มีชื่อเสียง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 เดิมเป็นศาสนสถานของผู้นับถือศาสนาฮินดู เมื่อไปถึงปราสาทหินพนมรุ้ง สิ่งแรกที่เห็นคือบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นไปด้านบน สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยมีการออกแบบที่ประณีต มีอาคารเรียงรายไปจนถึงปราสาทประธาน ปราสาทประธานมีฐานสี่เหลี่ยม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในส่วนของทับหลังจะเป็นเรื่องราวของวรรณคดี ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของฮินดู อย่างเช่นภาพจากเรื่องรามเกียรติ์

แผนที่เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
Google Maps:
https://goo.gl/maps/FnsqNPeCx2A6S6R97

ที่มา :
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/phanomrung/index.php/th/
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง