เขาวัง จ.เพชรบุรี โบราณสถานเก่าคู่เมืองเพชรบุรี ชมเทศกาลพลุที่มีเพียงปีละครั้ง

เขาวัง จ.เพชรบุรี

เขาวัง จ.เพชรบุรี

       เขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี พระราชวังฤดูร้อน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่ เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาดเชาวัง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวัง สําหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ และได้ทรงพระราชทานนามไว้ว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า “เขาวัง” มาจนถึงปัจจุบัน ภายในเขาวังนั้น ประกอบด้วยพระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงาม

เขาวัง จ.เพชรบุรี

       นอกจากนี้ เขาวัง ยังมีการจัดงานเทศกาลในทุกๆ ปี ที่จะมีงานเฉลิมฉลองพระนครคีรี มีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการจุดพลุดอกไม้ไฟ ในตอนกลางคืน โดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ในทุกๆ ปี รวมเวลากว่า 10 วัน 10 คืน หากวางแผนการเดินทางดีๆ จะสามารถได้รับชม เขาวังในจุดที่สวยงามที่สุด

แผนที่เดินทางไปเขาวัง จ.เพชรบุรี
Google Maps:
https://goo.gl/maps/ToMrQp8JUybUHmdj9

ที่มา :
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/4383
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี-เขาวัง