วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย โบราณสถานเก่าแก่สำคัญ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

       วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นความงดงามของเจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบเจดีย์ เลยเป็นที่มาของชื่อ วัดช้างล้อม สันนิษฐานว่า อาจจะเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1829 ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุออกมาจัดเฉลิมฉลองเป็นเวลาหนึ่งเดือนกับหกวัน จากนั้นจึงนำกลับไปฝัง ณ ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยพร้อมทั้งสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ แล้วก่อเวียงผาล้อมขึ้นไว้ ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นเก้าปี (ข้อมูลปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ 1)

วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

       ปัจจุบันช้างปูนปั้นได้ผุพังไปเป็นจำนวนมาก เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือก แต่ยังคงแสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัยอย่างเต็มที่ ช้างปูนปั้นที่วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย มีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่น ๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่าช้างจริง

ภาพช้างล้อมรอบเจดีย์ วัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

       เวลาในการเปิด-ปิดทำการ เปิดทำการทุกวันเวลา 08.00 – 17.00 น. ราคาค่าเข้าชม สำหรับคนไทย 10 บาท สำหรับชาวต่างชาติ 40 บาท หรือสามารถซื้อตั๋วรวมในการเข้าชมอุทยานฯ ได้ สำหรับคนไทย 30 บาท และชาวต่างชาติ 150 บาท

แผนที่เดินทางไปวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
Google Maps: 
https://goo.gl/maps/8cGVqxZ57EMob9d76

ที่มา :
http://huexonline.com/knowledge/32/288/
https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1405