พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี สถาปัตยกรรมไม้สุดยิ่งใหญ่ที่ควรมาชม

ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

       พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นเครื่องค้ำจุนโลก โดยเน้นหลักสำคัญคือ “ก่อกำเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง 4” ปราสาทสัจธรรมได้รับรางวัลประเภท รายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2551

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

       ก่อนถึงพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมทั้งหลังที่มีพื้นหลังเป็นวิวทะเล ส่วนบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จะมีสวนหย่อม โรงแกะสลัก และร้านขายของที่ระลึก การเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม จะมีหมวกนิรภัยให้สวมเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มีการจัดสร้างและซ่อมแซมอยู่โดยตลอด อาจมีชิ้นส่วนการก่อสร้างตกใส่ นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศน์คอยให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมประมาณ 20 นาที จากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย

แผนที่เดินทางไปพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม
Google Maps :
https://goo.gl/maps/gBy6x37XhmpXo74v9

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/ปราสาทสัจธรรม
https://muangboranmuseum.com/landmark/santuary-of-truth/