ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีพื้นบ้านช่วงหน้าแล้งรวมใจขอฝน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีพื้นบ้านช่วงหน้าแล้งรวมใจขอฝน

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำเลือกสวนนาไร่จำเป็นต้องอาศัยน้ำจำนวนมาก ดังนั้นหากวันหนึ่งฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลไม่ตกเช่นเคยย่อมสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวนาชาวไร่ทั่วไป

Read more
ประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วิถีไทยดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย วิถีไทยดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต

สงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อมาช้านานในแถบประเทศเอเชียอาคเนย์ สำหรับในประเทศไทย ยังถือเป็น "วันปีใหม่ไทย"

Read more
มวยไทย กีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากล ศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

มวยไทย กีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากล ศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย

มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานาน เป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด แต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทย

Read more
ลอยกระทง ประเพณีไทยที่คนรุ่นใหม่ควรสืบสาน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ลอยกระทง ประเพณีไทยที่คนรุ่นใหม่ควรสืบสาน

การลอยกระทงชื่อพิธีอย่างหนึ่งทำตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน ๑๒ จุดธูปเทียนปักบนสิ่งที่ไม่จมน้ำ ประดิษฐ์เป็นรูปต่าง ๆ เช่น กระทงเรือ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปปล่อยลงให้ลอยไปตามลำน้ำ ในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือลอยโคม

Read more
ประเพณีรับบัว ประเพณีสำคัญที่มีหนึ่งเดียวในโลก
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ประเพณีรับบัว ประเพณีสำคัญที่มีหนึ่งเดียวในโลก

จัดขึ้นที่ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประเพณีที่ชาวบางพลีจัดสืบต่อกันมายาวนานหลายสิบปี ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่เริ่มจัดขึ้นในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 และวันรุ่งขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก็จะเป็นวันรับบัว

Read more
ผีตาโขน ประเพณีงานบุญดังขึ้นชื่อของภาคอีสาน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ผีตาโขน ประเพณีงานบุญดังขึ้นชื่อของภาคอีสาน

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ซึ่งมักจัดมากกว่าสามวันในบางช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และกรกฎาคม โดยจัดขึ้นในวันที่ได้รับเลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปี

Read more
นวดแผนไทย เอกลักษณ์ไทยช่วยผ่อนคลายที่ใครๆ ก็อยากมาลอง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

นวดแผนไทย เอกลักษณ์ไทยช่วยผ่อนคลายที่ใครๆ ก็อยากมาลอง

การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ"

Read more
หนังตะลุง ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่ควรอนุรักษ์ไว้
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

หนังตะลุง ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่ควรอนุรักษ์ไว้

คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ "ว่าบท"

Read more
ประเพณีบุญบั้งไฟ ร่วมใจกันขอฝน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ประเพณีบุญบั้งไฟ ร่วมใจกันขอฝน

เป็นประเพณีของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่

Read more
ประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประเพณีไทย

ประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา

คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วนเป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือคืนพระจันทร์เต็มดวง หมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ตรงกับเดือนสิบสองของไทย

Read more