ประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง

       คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วนเป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือคืนพระจันทร์เต็มดวง หมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ตรงกับเดือนสิบสองของไทย เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาของภาคเหนือไทยที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลางหรือวันงานลอยกระทง ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว

งานประเพณีจะมีสามวัน
1.วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือวันดาเป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด
2.วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไปทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจน
3.วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ภายในงานพบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การประกวด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากมาย เช่น การประกวดขบวนกระทงใหญ่ , ร่วมชมความงดงามของ “แสงศิลป์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” , ชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ , การประกวดขบวนแห่โคมล้านนา การประกวดโคมแขวนล้านนาอันวิจิตรและงดงาม , การประกวดเทพี/เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องสืบสานวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย

ประเพณียี่เป็ง

ที่มา :
https://travel.kapook.com/view261166.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87