ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน

ผ้าทอมัดหมี่ชุมชนจันเสน
Home » สินค้าไทย » ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน
ผ้าทอมัดหมี่ชุมชนจันเสน

28/04/2023

ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน

ชุมชนจันเสน ปลูกฝ้ายเพื่อนำฝ้ายมาทำเป็นเส้นใยในการทอผ้าใช้ในครัวเรือน จากหลักฐาน เช่น กระสวย กง ไน อิ้ว ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันการทอผ้ากลายเป็น …

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)
Verified By KongThaiJeen.com

ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน

ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน(Mudmee cloth, Chan Sen Community)

นครสวรรค์

ติดตาม (Follow)

ส่งออก

อินฟลูเอนเซอร์

Influencer รีวิวสินค้า
...

วิดีโอรีวิวสินค้า Tiktok

Video Tiktok

ชุมชนจันเสน ปลูกฝ้ายเพื่อนำฝ้ายมาทำเป็นเส้นใยในการทอผ้าใช้ในครัวเรือน จากหลักฐาน เช่น กระสวย กง ไน อิ้ว ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันการทอผ้ากลายเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ในปี 2535 เจ้าอาวาสวัดจันเสน ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้า โดยใช้วิธีการทอแบบโบราณ คือ การทอด้วยมือโดยใช้กี่กระตุก และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไว้ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป


ผ้าทอมัดหมี่.ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน.ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน.ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน.ผ้าทอมัดหมี่ ชุมชนจันเสน