ภาพนูนแกะหนัง เมืองยะลา

ภาพนูน
Home » สินค้าไทย » ภาพนูนแกะหนัง เมืองยะลา
ภาพนูน

28/04/2023

ภาพนูนแกะหนัง เมืองยะลา

งานแกะหนังภาพนูน เป็นงานหัตถกรรม ที่ผลิตด้วยมือ 100% สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ จัดทำโดยกลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะ …

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)
Verified By KongThaiJeen.com

ภาพนูนแกะหนัง เมืองยะลา

ภาพนูนแกะหนัง เมืองยะลา(Embossed images of Yala city)

ยะลา

ติดตาม (Follow)

ส่งออก

อินฟลูเอนเซอร์

Influencer รีวิวสินค้า
...

วิดีโอรีวิวสินค้า Tiktok

Video Tiktok

งานแกะหนังภาพนูน เป็นงานหัตถกรรม ที่ผลิตด้วยมือ 100% สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ จัดทำโดยกลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ภาพนูน.ภาพนูน