ไทย-จีน ปลอยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าสายประวัติศาสตร์ พร้อมเตรียมส่งสินค้าเกษตรไปจีน

วันที่ (17 พ.ย)สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน รัฐบาลเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยบริษัท CRCT บริษัท Laos-China Rialway บริษัท China Rialway Container Transport และฝ่ายไทยประกอบด้วย บริษัท Pan-Asia Silk Road หรือ PAS และ บริษัท GML ซึ่งเป็นบริษัท Logestic ในเครือของ ปตท. จำกัด(มหาชน)

วันที่ (17 พ.ย)สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน รัฐบาลเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยบริษัท CRCT บริษัท Laos-China Rialway บริษัท China Rialway Container Transport และฝ่ายไทยประกอบด้วย บริษัท Pan-Asia Silk Road หรือ PAS และ บริษัท GML ซึ่งเป็นบริษัท Logestic ในเครือของ ปตท. จำกัด(มหาชน)

โดยฝ่ายรัฐบาลจีน และผู้แทนเอกชนของฝ่ายไทยได้ร่วมกับปล่อยรถไฟขนส่งสินค้าจีนพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจำนวน 35 ตู้ มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟมาบตาพุด ประเทศไทย การเดินทางขนส่งจะผ่านประเทศลาว และผ่านพรมแดนเข้าประเทศไทย ที่จังหวัดหนองคาย และเดินทางต่อไปจนถึงปลายทางที่สถานีรถไฟมาบตาพุด

คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 วัน อันถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การขนส่งสินค้าทางรางครั้งแรกเป็นทางการจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ประเทศไทย ผ่านประเทศลาว

โดยภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ รัฐบาลไทย ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรจะดำเนินการส่งสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดกลับไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นกัน มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู และจะจัดส่งสินค้าเกษตรบางสวนต่อผ่านสถานีรถไฟเฉิงตูไปยังประเทศรัสเซีย และประเทศในพื้นที่ยุโรปต่อไป อาทิเช่น โปแลนด์ เบลเยี่ยม และเยอรมัน สินค้าเกษตรที่จะดำเนินการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และ ยุโรป ประกอบด้วย ผลไม้ไทย โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว นอกจากนั้น จะมี ข้าว มันสำปะหลัง ไก่แช่แข็ง เนื้อสัตว์แช่แข็ง และอาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้ง และ ปลา การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรทางรางถือถือเป็นมิติใหม่ ของการขนส่งสินค้าเกษตรของประเทศไทย โดยเน้นส่งไปขายทางภาคใต้ และภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย เมืองคุนหมิง ฉงชิ่ง และ เฉิงตู ที่มีประชากรทางภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือบางส่วนรวมกันประมาณ 700-800 ล้านคน

อันถือได้ว่าการขนส่งหรือการบริการ Logestic ทางราง รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดในการขนส่งสินค้ามากที่สุด และเป็นการสนับสนุนโครงการ one belt one road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยตรงและรัฐบาลไทยพยายามผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการขายผลผลิตทางการเกษตร โดยการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างสถานีมาบตาพุด ประเทศไทย และสถานีรถไฟเมืองเฉิงตู จะดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศเป็นประจำ โดยบริษัท Pan Asia Silk Road จะเป็นผู้ให้บริการหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทัั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย  โพสต์เพสบุ๊คส่วนตัวระบุว่า “วันนี้ไทย-จีนร่วมปล่อยขบวนรถไฟขนสินค้าสายประวัติศาสตร์ เดือนหน้า #ที่มไทยแลนด์ โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ปตท และ อตก จะส่งสินค้าเกษตร ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว ข้าว มันสำปะหลัง ไก่แช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง และ อาหารทะเลแช่แข็ง จากด่านหนองคาย เข้า สปป ลาว ไปเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะจัดส่งสินค้าเกษตรบางส่วนต่อไปยังประเทศรัสเซีย และประเทศในพื้นภาคยุโรปต่อไป”

ที่มา:
https://www.mof.or.th/posts?m_id=24&ac_id=1230