Templat-News-KTJ-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered

สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NAI กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NAI กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม