“ลงทุนเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ของนักธุรกิจไทย-จีน

บีโอไอ ได้ร่วมกับนครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ลงทุนเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ที่มีนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงาน 300 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ทั้งจากจีนมาสู่ไทย และไทยไปสู่จีน

บีโอไอ ได้ร่วมกับนครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ลงทุนเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ที่มีนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงาน 300 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ทั้งจากจีนมาสู่ไทย และไทยไปสู่จีน

นายนฤตม์ เทอดสเถียรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยหลังหารือ กับนายกง เจิ้ง นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ว่า บีโอไอ ได้ร่วมกับนครเซี่ยงไฮ้ จัดงาน “ลงทุนเซี่ยงไฮ้ร่วมแบ่งปันอนาคต” ที่มีนักธุรกิจไทย-จีน เข้าร่วมงาน 300 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งจากจีนมาสู่ไทย และไทยไปสู่จีน ตามนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) สู่อาเซียน และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

“ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย อยู่ใจกลางอาเซียน ใกล้ประเทศจีน มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาค มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอก (อีอีซี) ที่ในอนาคตจะเชื่อมโยงกับเขตพิเศษหลินกังของนครเซี่ยงไฮ้ได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณภาพ มาตรการสนับสนุนของรัฐและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ”

ขณะเดียวกัน ประเทศจีนมีความสัมคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน เพราะจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย ที่มีสัดส่วน 17% ของมูลค่าการค้ารวม ขณะที่ด้านการลงทุน 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนจากจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปีที่ผ่านมา จีนก้าวขึ้นมาเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งที่มีสัดส่วน 18% ของการลงทุนโดยรวม ที่สำคัญปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้ได้ผลักดันการพัฒนาเขตต่างๆให้เป็นพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะเขตพิเศษหลินกัง (Shanghai Lin-gang Special Area) ที่เน้นส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉะริยะ และยายนต์ไฟฟ้า เป็นต้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงการลงทุนทั้งสองประเทศให้เติบโตมากขึ้น

ที่มา:
https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/2691365