1234

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับจีนยาวนานหลายทศวรรษ โดยจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาโดยตลอด ไทยกับจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงสุดติดต่อกันถึง 11 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน โดยตลาดการส่งออกสินค้าไปจีนของไทยที่สำคัญ อยู่ในภูมิภาคจีนตอนใต้ซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับจีนยาวนานหลายทศวรรษ โดยจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาโดยตลอด ไทยกับจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงสุดติดต่อกันถึง 11 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน โดยตลาดการส่งออกสินค้าไปจีนของไทยที่สำคัญ อยู่ในภูมิภาคจีนตอนใต้ซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน