ชี้เป้าผู้ผลิตส่งออก “สินค้าไทย” ร่วมมือผู้ค้าฮ่องกงขยายตลาดส่งสินค้าไทยขายจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP ) ชี้เป้าผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ร่วมมือกับผู้ค้ฮ่องกง ขยายตลาดสินค้าไทยผ่านช่องทาง E-Commerce ฮ่องกงสู่ตลาดจีน หลังฮ่องกงมีแผนจัดเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์ หนุ่นสินค้าฮ่องกงสู่ตลาดจีน

“พาณิชย์-DITP” ชี้เป้าส่งออกไทยเกาะขบวนฮ่องกงบูมขายออนไลน์ส่งสินค้าไทยขายจีน

นายภูวสิต รัตนกุล เสรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( DITP ) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่จำเป็นอยู่ ตามนโยบาย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และการวางแผนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจาก นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ถึงการจัดเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนแบรนด์ฮ่องกง ส่งออกสินค้าสู่ตลาดจีน หลังผู้บริโภคจีนมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของฮ่องกง แต่ผู้ผลิตสินค้าในฮ่องกงยังขาดกลยุทธ์การขายเพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา นาย Jhon Lee ka-Chiu ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ให้นโยบายสนับสนุน E-Commerce สำหรับเทศกาลช็อปปิ้งในฮ่องกงที่จะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงสินค้าจากฮ่องกงให้มากขึ้น ขณะที่นาย Alqernon Yau Ying-wah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง จะกำหนดแพลตฟอร์มที่เหมาะสม การจัดการเรื่องภาษี โลจิสติกส์และคลังสินค้า และนาย Paul Chan Mo-po รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง พร้อมอัดจีนเพื่อสนับสนุนแบรนด์ฮ่องกง

ขณะที่นาย Stanley Lee Kei-Chuen ประธาน E-Commerce Assocaition Of Hong kong ระบุว่าแบรนด์ฮ่องกงจะเข้าสู่แพลตฟอร์มบนจีนได้ยากขึ้น เพราะแบรนด์จากต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในจีน จึงทำให้มีทางเลือกมากขึ้น ในการช็อปปิ้งออนไลน์ เพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตในฮ่องกงจะต้องดึงดูดอย่างมาก ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกระตุ๋นความต้องการได้ และหากรัฐบาลสามารถร่วมมือกับแพลตฟอร์มจีนเพื่อสร้าง “ ช่องทางสีเขียว ” สำหรับธุรกิจในฮ่องกงจะประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ฮ่องกง เพราะในปี 2564 จีนเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดโดยสร้างรายได้ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและแทรงหน้าสหรัฐฯ

“ จากนโยบายที่รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจฮ่องกงเข้าสู่ตลาดจีนผ่านระบบ ” E-Commerce เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคจีนที่มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และนิยมสินค้าหลากหลายชนิดจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย จะร่วมมือกับผู้ค้าฮ่องกงที่มีความรู้พื้นฐาน กฏหมาย และเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคในจีนเป็นอย่างดี ในการขยายตลาดสินค้าไทยผ่านช่องทาง E-Commerce ฮ่องกงสู่จีนเพิ่มมากขึ้น เพราะสินค้าไทยเป็นที่รู้จักทั้งในฮ่องกงและจีนเป็นอย่างดี

ที่มา:
https://www.moc.go.th/th/gallery/category/detail/id/5/iid/461