Templat-News-CN-Recovered125

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรัทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรม ไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรม RCEP

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรัทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรม ไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการความร่วมมืออุตสาหกรรม RCEP