ไทย-จีน หนุน BOI ใช้ข้อตกลง RCEP ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า พร้อมเตรียม MOU 8 มณฑล

“ภูมิธรรม” โปรยยาหอมทัพนักธุรกิจจีนกว่า 140 ราย “นายกเศรษฐา” สั่งแก้กฎหมายลดอุปสรรค ดึงทุนจีนมาไทย หนุ่น BOI ใช้ข้อตกลง RCEP ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ โลจิสติกส์ ขยายการส่งออกพร้อมเตรียม MOU 8 มณฑล

“ภูมิธรรม” โปรยยาหอมทัพนักธุรกิจจีนกว่า 140 ราย “นายกเศรษฐา” สั่งแก้กฎหมายลดอุปสรรค ดึงทุนจีนมาไทย หนุ่น BOI ใช้ข้อตกลง RCEP ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ โลจิสติกส์ ขยายการส่งออกพร้อมเตรียม MOU 8 มณฑล

โดยในงานมีการเชิญชวนนักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพจีนกว่า 145 รายใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคมมาลงทุนในไทย ใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค (RCEP) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ GDP ประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน และมีนักธุรกิจร่วมมากถึงกว่า 300 ราย

สานสัมพันธ์ ไทย-จีน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไทยกับจีนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ในปีหน้า (2568) จะครบรอบ 50 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงกลยุทธศาสตร์ไทย-จีน ซึ่งจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา การค้า 2 ฝ่ายมีมูลค่าถึง 105,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความตกลง FTA โดนเฉพาะ RCEP ซึ่งจีนเป็นหัวหอกขับเคลื่อนที่สำคัญ และ RCEP เป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และไทย-จีน ยังเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ที่อยู่ระหว่างการยกระดับให้ทันสมัย

โดยคาดหวังว่า ไทย-จีน จะขยายโอกาสทางการค้าทั้งสินค้า บริการและการลงทุนระหว่างกัน ผ่านความตกลง RCEP อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบที่หลากหลาย ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ขยายเครือข่ายภาคการผลิต และกระจายสินค้าในภูมิภาค เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกผ่านการใช้สิทธิพิเศษผ่านข้อตกลงดังกล่าว

เพิ่ม MOU รายมณฑล

นายภูมิธรรมยังกล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเอกชน 2 ฝ่าย โดยทำงานลงลึกในพื้นที่เป็นรายภูมิภาค/มณฑล มีแผนจะขยาย MOU กับรัฐบาลท้องถิ่นจีนเพิ่มอีก 8 ฉบับ ได้แก่ ฝูเจี้ยน เฮยหลงเจียง ซานซี เจ้อเจียง เขตปกครองตนเองกว่าซีจ้วง เหอเป่ย์ ชานตง และจี๋หลิน จากปัจจุบันที่ลงนาม 4 ฉบับ ได้แก่ มณฑลไห่หนาน มณฑลกานซู มณฑลเสิ่นเจิ้น และมณฑลยูนนาน

หนุน One Blet One Road

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนการดำเนินนโยบายเส้นทาง One Blet One Road เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และสร้างโอกาสในด้านการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs

ผู้สื่อข่าวระบุว่า ภายในงานมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mr.Xu Ningning, Chairman of RCEP Industry Cooperation Committee (RICC) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน นักธุรกิจจากทั่วประเทศจีนมากกว่า 145 คน และนักธุรกิจไทยกว่า 300 คน

ที่มา:
https://www.prachachat.net/economy/news-1572606