ไทย-จีน หนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมคุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่งออก สู่ตลาด CLMV

EXIM BANK จับมือ SINOSURE คุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุน ไทย-จีน หนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ รุกตลา CLMV พร้อมัฒนา EEC ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

EXIM BANK จับมือ SINOSURE คุ้มครองความเสี่ยงธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุน ไทย-จีน หนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ รุกตลา CLMV พร้อมัฒนา EEC ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.รักษ์ วงกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ง ออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับนายเชิ้ง เหอไท่ กรรมการผู้จัดการ องค์กรรับประกันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chaina Export & Credit Corporation : SINOSURE) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับประกันเพื่อส่งเสริมการใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK เป็นเครื่องในการบริหารความเสี่ยงและรุกตลาดใหม่ของผู้ส่งออกและนักลงทุน ไทย-จีน 

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ SINOSURE ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการทางการเงินในรูปแบบการ รับประกันโดยตรงและการรับประกันต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการ ไทย-จีน และประเทศอื่นๆทั่วโลก

โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโนลียีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข็งขัน ของผู้ประกอบการไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะ SMEs เพื่อเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและจีน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อขยายบริการรับประกันร่วมกัน

รวมทั้งการรับประกันต่อจะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงจากผู้ซื้อประเทศผู้ซื้อ และประเทศเป้าหมายการลงทุน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื่องจากสามารถโอนสิทธิ์ในกรมธรรม์ประกันการส่งออก ประกันความเสี่ยงการลงทุนของ EXIM BANK เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ โดย EXIM BANK และ SINOSURE จะร่วมกันบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจประกัน และ ขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ส่งออก และนักลงทุน ไทย-จีน เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ที่มา:
https://www.prachachat.net/finance/news-1522360