Templat-News-KTJ-Recovered-Recovered99

16 พ.ค 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเจรจาแก้ปัญหาเรือดำน้ำ ระหว่าง พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิดา ที่เป็นที่ปรึกษารัฐมลตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ ตัวแทน หน่วยงานด้านยุทธปกรณ์ ของกระทรวงกลาโหมจีน

16 พ.ค 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเจรจาแก้ปัญหาเรือดำน้ำ ระหว่าง พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิดา ที่เป็นที่ปรึกษารัฐมลตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับ ตัวแทน หน่วยงานด้านยุทธปกรณ์ ของกระทรวงกลาโหมจีน