“ไทย-จีน” ลงนามสัญญาชื่อขายข้าวหอมมะลิไทย

ผู้แทนการค้าไทย ลงนาม MOU ซื้อขายข้าวไทยระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนจีน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นผลดีกับชาวนาไทย

ผู้แทนการค้าไทย ลงนาม MOU ซื้อขายข้าวไทยระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนจีน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นผลดีกับชาวนาไทย

วันที่ 25 มกราคม 2567  เมื่อเวลา 09.00น. ที่โรงแรม Niccolo มณฑลเสฉวน เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานลงนามสัญญาการชื้อขายข้าวหอมมะลิไทยล่วงหน้า ระหว่างบริษัท SHENZHEN ZHONGCHEN FOOD IMPORT AND EXPORT ประเทศจีน กับบริษัท TANASAN RICE และองค์กรตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) จากประเทศไทย จำนวน 100,000ตัน เป็นเงิน 52.1 ล้นเหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินไทยประมาณกว่า 2,000ล้านบาท

สำหรับการซื้อขายครั้งนี้ ผู้แทนการค้า กล่าวว่า เป็นการซื้อผ่านบริษัทธนสาร จำนวน 90,000ตัน และผ่านองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.)จำนวน  10,000ตัน โดยการซื้อขายครั้งนี้ มีบริษัท GML ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.เป็นผู้สนับสนุนในการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางจากไทยสู่ประเทศจีนกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของจีนที่บริโภคข้าวหอมมะลิไทยอยู่ในมณฑลเสฉวนเมืองเฉิงตู

“ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเกษตรกรชาวนาของไทย โดยหวังให้การลงMOU ในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน หวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันข้าวไทยส่งออก ไปยังต่างประเทศในจำนวนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายการส่งออกตลาดสินค้า เกษตร โดยเฉพาะขยายตลาดผลไม้ในจีนมากขึ้นต่อไป” 

 ที่มา:
https://www.thairath.co.th/news/politic/2758026