“ ไทย-จีน ” เผยแผนกระชับความสัมพันธ์การส่งออกสินค้าไทยไปจีน ปี 2567

“ ไทย-จีน ” เผยแผนกระชับความสัมพันธ์การส่งออกสินค้าไทยไปจีน ปี 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นาย นรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล  ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า ปี 2567 นี้ หอการค้า ไทย-จีน ก่อตั้งครบรอบ 114 ปี ยังคงบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและการสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่ กว่า 1,400 ล้านคน

สำหรับทิศทางหอกการค้า ไทย-จีน ยุคใหม่นี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นสายใยผูกพันความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในทุกมิติ ช่วยเผยแพร่เรื่องราวดีๆของประเทศจีน ในขณะเดียวกันก็แนะนำสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย ผลักดันกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย/ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

สำหรับสินค้าส่งออกของไทยไปตลาดจีน ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งเม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

รวมถึงการแบ่งปันโอกาสในรูปแบบจีนสมัยใหม่ ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่ และสนับสนุนการสร้างประชาคมไทย-จีน ที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศบนเส้นทางสายมิตรภาพ ไทย-จีน สืบต่อไป

ที่มา:
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000030095