666

ข่าวดี..ไทย-จีน ลงนามพิธีสาร2 ฉบับเปิดทางต้นสนใบพาย - เนื้อสัตว์ปีกไปจีนกว่า 1.7หมื่นล้านบาท

ข่าวดี..ไทย-จีน ลงนามพิธีสาร2 ฉบับเปิดทางต้นสนใบพาย – เนื้อสัตว์ปีกไปจีนกว่า 1.7หมื่นล้านบาท