จีนสนใจนำเข้าสินค้า “ไม้ยางพารา” และ “มะพร้าวน้ำหอม” จากไทย

“ นฤมล เผย จีนสนใจนำเข้าสินค้าทางธุรกิจไม้ยางพาราและมะพร้าวน้ำหอมจากไทย ”

ผู้แทนการค้า นฤมล เผย ผู้ประกอบการจีนสนใจไม้ยางพารา มะพร้าวน้ำหอมจากไทยจำนวนมาก ยันนายกฯ และรัฐบาลไทย พร้อมอำนวยความสะดวกนักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในไทย

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยภายหลังพบหารือกับ ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล ประธานไทยพาวิลเลื่อน Mr. Han Xiong ประธานกรรมการบริษัท Hanlong Investment Group รวมทั้งผู้ประกอบการและนักธุรกิจจีน เพื่อร่วมพลักดันและส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุนไทย-จีน ในประเด็นสินค้าเกษตรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าด้านการเกษตร การขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ การลงทุนในไทย และการแปรรูปสินค้าเกษตรไทย

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจีน ให้ความสนใจที่จะทำธุรกิจกับประเทศไทยเพิ่มเติม  โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และไม้ยางพารา นักธุรกิจจีนมีความต้องการนำเข้า ไม้ยางพาราจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาไม้ยางพารายังไม่เพียงพอต่อการใช้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยในมณฑลกวางโจวเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความต้องการใช้ไม้ยางพาราเป็นจำนวนมาก มูลค่าการนำเข้าปีละประมาณ4,800ล้านหยวน และนำเข้าไม้ยางพาราจากประเทศไทยแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น โดยนักธุรกิจจากจีนต้องการนำเข้าไม้ยางพาราจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

 

ในส่วนของสินค้าเกษตร นักธุรกิจจีนมีความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทย ได้แก่ กระเทียม ขิง มันสำปะหลัง และมะพร้าวน้ำหอมของไทย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในตลาดผู้บริโภคของจีน โดยได้นำมะพร้าวน้ำหอมของไทย ไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม “ชาจีน+มะพร้าวไทย” ปัจจุบันตลาดผู้ประกอบการจีนใช้มะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทยเดือนละประมาณ 700,000 ลูกต่อเดือน และมีความต้องการนำเข้ามะพร้าวน้ำหอมจากไทยเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 3,000,000ลูกต่อเดือน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจีนยังมีความต้องการนำเข้าสินค้าและอาหารทะเลจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา:
https://www.thairath.co.th/news/politic/2780716