สามพันโบก จ.อุบลราชธานี แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยวสร้างโดยธรรมชาติ

สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

       ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลำน้ำที่นี่มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ หินในแม่น้ำถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวพัดมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันเกิดเป็นหลุมขนาดต่างๆ กว่า 3,000 หลุม

สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

ฤดูแล้งเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่คล้ายกับพื้นผิวของดวงจันทร์ และยังมีแก่งหินน้อยใหญ่ประมาณ 3,000 จึงเรียกว่า “สามพันโบก” และมีชื่อเสียงเป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” นักท่องเที่ยวหลายคนชอบมาถ่ายรูปที่นี่ มีแสงแดดยามเช้า ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยสีสันของศิลปะ อีกทั้งน้ำในรูเว้ายังใสราวกับกระจกแบนๆ บวกกับแสงแดดที่สะท้อนในน้ำ ห้ามใจไม่ได้ที่จะกดชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดิน ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามจับใจคุณอย่างแน่นอน

แผนที่เดินทางไปสามพันโบก จ.อุบลราชธานี
Google Maps :
https://goo.gl/maps/bPBbD15V53EVvu8y7

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/สามพันโบก
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=2953
https://www.museumthailand.com/th/2080/storytelling/สามพันโบก/
https://k.sina.cn/article_6429034437_17f3347c500100sf2o.html
http://m.tyouqu.com/index.php?&a=show&catid=42&id=2598