อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์ไทย สถานที่เที่ยวใหม่แห่งหัวหิน

อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

       อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 222 ไร่เศษ ภายในจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง7พระองค์ ในอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริดนอก มีความสูงเฉลี่ยถึง 13.9เมตร โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

       นอกจากนี้อุทยานราชภักดิ์ยังมีลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ และอาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม และจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะ ดำเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00-18.00 น.

แผนที่เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Google Maps :
https://goo.gl/maps/tKPPw25YKHvvzuF58

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานราชภักดิ์
https://www.huahin.go.th/new/travel/detail/8
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/709