เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี แวะชมวิวสวย ซึบซับบรรยากาศสงบกับ“กุ้ยหลินเมืองไทย”

เขื่อนเชี่ยวหลาน/เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี

       อ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่ในตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ มีความสูงของเขื่อน 95 เมตร ยาว 700 เมตร แม่น้ำที่มีพื้นที่กักเก็บ 185 ตร.กม.

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี

อ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลานเต็มไปด้วยสีเขียวมรกต รอบๆเขื่อนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเทือกเขาหินปูนคล้ายกับกุ้ยหลิน ประเทศจีน จึงได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี

แลนด์มาร์คของอ่างเก็บน้ำเชี่ยวหลานที่พลาดไม่ได้คือ เขาสามเกลอ ซึ่งแปลว่า หินสามสหาย หินสามก้อนนี้ก่อตัวเป็นวงกลมเหมือนฉากเพื่อนสามคนนั่ง ดื่มคุยกัน สบายใจ ได้อีกด้วย

แผนที่เดินทางไปเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี
Google Maps :
https://goo.gl/maps/3va2WVpeJTLJQ6yD9

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/เขื่อนรัชชประภา
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/เขื่อนรัชชประภา-เขื่อนเชี่ยวหลาน
https://www.quyazhou.com/taiguo/guide/43450.html
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11530293