สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี สะพานสำคัญที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

       แม่น้ำแคว หรือพูดให้ถูกต้องก็คือ “แควน้อย” ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยตามแนวชายแดนไทย-พม่า แม่น้ำโขงเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และสุดท้ายไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามและไหลลงสู่อ่าวไทย

สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเสบียงทางทะเลและเชื่อมต่อเสบียงทางบกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กองทัพญี่ปุ่นได้บังคับให้เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า 60,000 คน และแรงงานชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 300,000 คน สร้างทางรถไฟยาวประมาณ 415 กิโลเมตร บนภูเขาที่ทอดยาวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

โครงการดังกล่าวเริ่มต้นพร้อมกันในเมียนมาร์และไทย เดิมทีมีกำหนดเสร็จใน 7 ปี ภายใต้การคุกคามของกองทัพญี่ปุ่น ใช้เวลาเพียง 17 เดือนจึงเสร็จ ริมฝั่งแม่น้ำแควถูกปกคลุมไปด้วยป่าทึบ และมีแม่น้ำที่ตัดกันซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคระบาด นอกจากขาดเสบียงอาหารแล้ว ผู้คนประมาณ 106,000 คน เสียชีวิตที่นี่ ดังนั้นทางรถไฟสายนี้จึงถูกเรียกว่า “ทางรถไฟสายมรณะ”.

สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

ในปี 1950 มหากาพย์สงครามเรื่อง The Bridge on the River Kwai กำกับโดย David Lean ผู้กำกับชื่อดังชาวอังกฤษได้เปิดเผยความโหดร้ายของลัทธิทหารญี่ปุ่นและได้รับรางวัลออสการ์หลายรางวัล นอกจากนี้ยังทำให้สะพานข้ามแม่น้ำแควในจังหวัดกาญจนบุรีโด่งดังไปทั่วโลก

แผนที่เดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี
Google Maps :
https://goo.gl/maps/MKXX1RjT4W5ZZDmv5

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานข้ามแม่น้ำแคว
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/สะพานข้ามแม่น้ำแคว-2
https://www.riverkwaijunglerafts.com/zh-hans/about-river-kwai/
http://www.xinhuanet.com/world/2020-08/30/c_1126430411.htm