เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร โบราณสถานสำคัญ แลนด์มาร์คกรุงเทพที่ต้องแวะมาเช็คอิน

เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

       เสาชิงช้า สร้างโดยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2327 ใช้ประกอบพิธีกรรม เรียกว่า พิธีตรียัมปวาย หรือ พิธีโล้ชิงช้า มีมาแต่สมัยราชวงศ์สุโขทัย เสาชิงช้าใหญ่ หมายถึง ภูเขา ฐานกลมแทนแผ่นดินและมหาสมุทร เสาเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้สองต้นข้างแม่น้ำ ระยะห่างระหว่างเสา หมายถึงแม่น้ำ ในระหว่างพิธีคนจะแกว่งจากตรงกลางเพื่อเอาถุงใส่เหรียญที่วางอยู่บนเสาต้นหนึ่ง

เสาชิงช้า จ.กรุงเทพมหานคร

เสาชิงช้าตั้งตระหง่านอยู่ในเมืองเก่าของกรุงเทพฯ มีความหมายลึกซึ้งทางศาสนาในอินเดีย ว่ากันว่าเป็นบันไดต้อนรับพระศิวะให้ก้าวเข้าสู่โลก และ “เสาชิงช้า” ในกรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และโดดเด่น และยังเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงเทพฯ

แผนที่เดินทางไปเสาชิงช้า จ.กรุงเทพมหานคร
Google Maps :
https://goo.gl/maps/fXWCzYE3ACNPqkxr9

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/เสาชิงช้า
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/เสาชิงช้า
https://new.qq.com/rain/a/20210408A0D3PW00
https://www.taithaione.com/tw/article/521
https://vt.guru/zh-hans/poi/attraction/giant-swing-bangkok