วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ศาสนสถานที่มีคุณค่าทางศิลปและวัฒนธรรมของไทย

วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

       วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก เพราะมีทุ่งมะกอกอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ หลังจากที่กองทัพพม่าบุกมายึดกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพได้เคลื่อนพลเพื่อตอบโต้กองทัพพม่า เมื่อเคลื่อนกำลังพลมาถึงวัดนี้ในตอนเช้า ได้เห็นวัดขณะพระอาทิตย์กำลังขึ้น วัดนี้จึงเป็นที่เรียกติดปากกันต่อมาว่า วัดแจ้งหรือวัดอรุณ เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน ตั้งอยู่ในพระราชวังเดิม และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ย้ายราชธานีมาฝั่งพระนครและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงมีรับสั่งให้ย้ายพระแก้วมาประดิษฐาน ณ วัดศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแต่นั้นเป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม วัดอรุณยังคงเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองไทย หลายหน่วยงานยังได้ใช้วัดอรุณเป็นสัญลักษณ์ อาทิ ใช้เป็นภาพบนเหรียญสิบบาท หรือใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

วิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งวัดอรุณราชวรวิหาร

       พระปรางค์วัดอรุณเป็นสิ่งก่อสร้างหลักที่โดดเด่นและสูงที่สุดในวัดอรุณ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระปรางค์วัดอรุณเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของโลกและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในเมืองไทย วัดอรุณเป็นศิลปะการก่อสร้างในสมัยอยุธยา แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม เมื่อปฏิสังขรณ์เสร็จ พระปรางค์มีความสูงถึง 82 เมตร ซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงเทพก่อนที่จะมีตึกระฟ้าสมัยใหม่ พระปรางค์วัดอรุณและปรางค์มีการประดับประดาด้วยชิ้นเครื่องเคลือบสีต่างๆ ที่มาจากประเทศจีน บางลายใช้จานชามของโบราณที่มีลวดลายสวยงาม เป็นของเก่าหายาก เช่น ชามเบญรงค์ มาประดับตกแต่ง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

แผนที่การเดินทางไปวัดอรุณฯ กรุงเทพมหานคร
Google Maps :
https://goo.gl/maps/2knZucWKDmXaYLrJ7

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
https://novotelbangkokplatinum.com/zh-hans/bangkok-destinations/bangkok-tradition-culture/wat-arun/