วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ วัดไทยที่ UNESCO บันทึกไว้เป็นมรดกความทรงจำโลก

วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร

       วัดโพธิ์ หรือชื่อที่เป็นทางการคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอธุยา และในอดีตวัดโพธิ์ได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วย นอกจากนี้วัดโพธิ์ยังได้ชื่อว่าเป็น มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 3 ทรงมีประราชประสงค์ให้จารึกตำรายาและความรู้ต่างๆลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้รอบวัด เพื่อให้ประชาชนในสมัยนั้นเรียนรู้และมีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งตำราจารึกเหล่านั้นในปัจุบันได้กลายมาเป็นมรดกความทรงจำแห่งแรกของโลก จากมติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNSCO) เมื่อ 27 พฤษภาคม 2554

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

       นอกจากวัดโพธิ์เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว วัดโพธิ์ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าพระนอน ซึ่งพระนอนวัดโพธิ์มีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพ มีขนาดความยาว 46 เมตร ความกว้าง 2.5 เมตร คติของการสร้างพระนอนในสมัยก่อนคือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชินได้ตระหนักถึงเรื่องความตายที่ไม่มีใครหนีพ้น แม้แต่พระพุทธเจ้า ดังนั้นควรใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาท ในวิหารพระนอนยังเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความชำนาญและปราณีตของช่างศิลป์ในยุคนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นวัดโพธิ์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย วัดโพธิ์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 3 ของเอเชียและอันดับที่ 17 ของโลก จากการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ tripadvisor.com

       วัดโพธิ์เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 17 ต่อมารัชกาลที่ 1 ได้ขยายวัดให้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปที่กู้มาจากอยุธยา ในปี พ.ศ. 2344 ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดโพธารามเป็นวัดโพธิ์ นอกจากนี้ยังได้ขยายวัดออกไปอีกและได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่นี่

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

แผนที่การเดินทางไปวัดโพธิ์ จ.กรุงเทพมหานคร
Google Maps :
https://goo.gl/maps/2ZwAFK84b5Artzx79

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม-วัดโพธิ์
https://www.novotelbkk.com/zh-hans/destination/bangkok-tradition-and-culture-guide/the-reclining-buddha/FacebookTwitterLine