พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ที่ประทับพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ควรมาชมสักครั้ง

พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

       พระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเนื้อที่ 132 ไร่ ในอดีตบริเวณที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีการสร้างวัดไว้ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้วย

พระบรมมหาราชวัง

       พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 มีพื้นที่รวมประมาณ 244,000 ตารางเมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 1,900 เมตร สร้างขึ้นตามแบบมาตราส่วนปัจจุบัน ในอดีตรัชกาลที่ 7, 8 และ 9 ต่างก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่

       หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันในปี พ.ศ. 2489 รัชกาลที่ 9 ก็ทรงย้ายไปประทับที่อื่นและเปิดพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และประกอบพระราชพิธีด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปอันงดงาม ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

เวลาเปิดทำการ:  ทุกวัน 08.30-15.30 น. (โปรดแต่งกายให้สุภาพ)

แผนที่การเดินทางไปพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
Google Maps :
https://goo.gl/maps/8XeYQZVfZkTweAc47

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมมหาราชวัง
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/พระบรมมหาราชวัง
https://www.pullmanbangkokgrandesukhumvit.com/th/destination/bangkok-culture/grand-palace/
https://vt.guru/zh-hans/poi/attraction/grand-palace-bangkok#