วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ วัดเก่าสมัยรัตนโกสินทร์ แวะไหว้พระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

       เที่ยวกรุงเทพฯจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้เห็นวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ย้อนกับไปปีพ.ศ. 2325 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนี้ประกอบด้วย อาคารยอดแหลมสดใสประดับประดาด้วยโมเสคสีทองสุกใสมากกว่าร้อยอาคาร วัดหลักอย่างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศไทย ความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบห้าช่วงสงครามสมัยก่อนที่จะเป็นกรุงเทพฯ มากกว่าสองร้อยปีมาแล้ว ผู้เข้าชมควรเข้าชมในบริเวณใกล้เคียงวัดโพธิ์กับยักษ์ใหญ่ พระนอน และนวดแผนไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ลักษณะเด่น:
1. โบสถ์เก่าอายุเกือบ 200 ปี และมีพระประธานเก่าแก่ในโบสถ์
2. มีพระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์
3. มีรูปภาพวาดพุทธประวัติสวยที่สุดในโลก จำนวน 40 ภาพ มูลค่ากว่า 200 ล้าน

เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน 08.30-15.30 น.

แผนที่เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร
Google Maps :
https://goo.gl/maps/oVdmBen9J57wMrDg8

ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม-วัดพระแก้ว
https://www.novotelbkk.com/zh-hans/destination/bangkok-tradition-and-culture-guide/temple-of-the-emerald-buddha/
https://thailandtourismdirectory.go.th/zh/attraction/3466