มะพร้าวไทยเดินทางมาถึงไห่หนานแล้ว

มะพร้าวไทยเดินทางมาถึงไห่หนานแล้ว

มะพร้าวไทย 25.8 ตัน เดินทางมาถึงไห่หนานแล้ว

ธุรกิจผลไม้สดได้เดินทางมาถึงท่าเรือไห่หนาน ถือได้ว่าเป็นการตีตลาดสำเร็จเป็นครั้งแรก!

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ , เมื่อไม่นานมานี้ นักข่าวจากสำนักข่าวไห่หนานได้ทราบข้อมูลจากด่านศุลกากรของท่าเรือไหโข่ว ว่าบริษัท Shanghai Jianke Technical Assessment of Construction ได้นำเข้ามะพร้าวสดจำนวน 25.8 ตัน จากประเทศไทย โดยใช้เครื่องบินขนส่งสินค้าไชนา เซาเทิร์น แอร์ไลน์ 777 ได้เดินทางมาถึงท่าเรือหยางผู่อย่างสะดวกราบรื่น และนี่คือผลไม้สดล็อตแรกที่ผ่านการตรวจสอบและดูแลจากท่าเรือหยางผู่ ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายความสำเร็จของการนำเข้าผลไม้สดผ่านท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน

ผู้จัดการหรงเสี่ยวเฉียง บริษัท Shanghai Jianke Technical Assessment of Construction ได้กล่าวไว้ว่า “ท่าเรือหยางผู่เป็นท่าเรือที่มีคุณบัติครบครัน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะนำเข้าผลไม้สด  และมีข้อได้เปรียบด้านการขนส่งคมนาคม ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจการขายผลไม้ของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดจีน”

   ในขั้นตอนของธุรกิจนี้ จะต้องนำเข้าผลไม้สดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบมาตรฐานของผลไม้สด ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดความกังวลที่จะเกิดปัญหาได้  บริการแรกของด่านศุลกากรของท่าเรือไหโข่ว จะมีการตรวจสอบคุณภาพของมะพร้าว หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และมีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการณ์โดยใช้ระบบเครื่องจักรในการตรวจสอบ  เพื่อป้องกันโรคระบาดจากพืชและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อผลไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 คุณหานบิน รองผู้อำนวยการกรมควบคุมท่าเรือของกรมศุลกากรไหโข่ว กล่าวว่า “ท่าเรือหยางผู่ได้มีการจัดตั้งสถานที่ในการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการคนอื่นๆ ให้มารวมตัวกัน สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนำเข้าส่งออกบริเวณพื้นที่เมืองตานโจว (เมืองในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะไห่หนาน) ทั้งการอุปโภคหรือบริโภค และการพัฒนาโลจิสติกส์”

รายงานจากนักข่าวสำนักข่าวไห่หนาน (โจวเสี่ยวเมิ่ง , ทงซุ่นหยวน ,  สิงฉีเซียง , หลี่ชวงเหยียน และ หวงไห่ฉู่)


ที่มา: 

http://m.news.cn/hq/2023-02/24/c_1129392443.htm

https://www.hainan.gov.cn/hainan/5309/202302/f451de66255a48ab9a64edc1f8b05a6a.shtml