น้ำตกแสงจันทร์ จ.อุบลราชธานี Unseen Thailand สิ่งงดงามจากธรรมชาติ

น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู จ.อุบลราชธานี

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

       ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมาเที่ยวชม เพราะได้ชื่อว่าเป็น “Unseen Thailand” น้ำตกแสงจันทร์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าน้ำตกลงรู เกิดจากลำห้วยท่าโลง ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์เรียกตามน้ำตกที่โปรยละอองผ่านชั้นหินลงมา เป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเที่ยงคืน แสงจันทร์จะสาดส่องลงรูหินพอดี พร้อมกับละอองน้ำตกที่โปรยดูเป็นประกายสีนวลสวยงาม รูหินเกิดจากน้ำกัดเซาะ เนื่องจากหินทรายทนทานต่อการกัดกร่อนได้น้อย จึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลงตัวของหินทรายและสายน้ำ ช่วงที่น่าเที่ยวชมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – มกราคม ของทุกปี ในช่วงน้ำปานกลางละอองน้ำด้านล่างจะเป็นรูปหัวใจ ในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 41 กิโลเมตร

บริเวณโดยรอบนั้น มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่ และมีต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดูแล้วคล้ายกับสวนญี่ปุ่น บริเวณเบื้องล่างเป็นถ้ำ ซึ่งสามารถตั้งแคมป์ได้เป็นอย่างดี

น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

แผนที่เดินทางไปน้ำตกแสงจันทร์
Google Maps :
https://goo.gl/maps/PFXNF6XmeFpvaFMXA

ที่มา :
https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3793
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/1261