ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอย

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ดอยอินทนนท์

       เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยหลวงอ่างกา” ชื่อของ ดอยอินทนนท์ เป็นชื่อของกษัตริย์ พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยในป่าทางภาคเหนือ และพยายามรักษาไว้ ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยหลวง และเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติ

ดอยอินทนนท์

สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตรยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล  โดยบริเวณยอดดอยยังมีป้าย “สูงสุดแดนสยาม” ให้ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วย

ดอยอินทนนท์

นอกจากความสวยงามของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่ยะ ไหลลดหลั่นลงมาถึง 30 ชั้น รวมความสูงประมาณ 260 เมตร และลงมากระทบโขดหินเป็นชั้น ๆ เหมือนม่าน ก่อนจะไปรวมกันที่แอ่งน้ำเบื้องล่าง รอบ ๆ มีต้นไม้มากมายรายล้อม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อน

ดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่ยะ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิด 05:00 น. – 16:00 น. 

แผนที่เดินทางไปดอยอินทนนท์
Google Maps :
https://goo.gl/maps/rvUJNqM1GA7zbYZD7

 

ที่มา :
https://www.uhotelsresorts.com/th/uchiangmai/attractions/doi-intanon
https://th.trip.com/hot/อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์/
https://travel.kapook.com/view149618.html
https://th.wikipedia.org/wiki/ดอยอินทนนท์