ทางรถไฟจีน-ลาวเดินรถไฟสินค้าจากจีน ทะลุ1,800เที่ยวแล้ว

ทางรถไฟจีน-ลาวเดินรถไฟสินค้าจากจีน ทะลุ1,800เที่ยวแล้ว

ทางรถไฟจีน-ลาวเดินรถไฟสินค้าจากจีน ทะลุ1,800เที่ยวแล้ว