กรุงปักกิ่งของจีน เปิดฉากเทศกาลวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีนปักกิ่ง ประจำปี 2022

กรุงปักกิ่งของจีน เปิดฉากเทศกาลวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีนปักกิ่ง ประจำปี 2022

ณ เชิงกำแพงเมืองจีน ด่านซือหม่าไถ โดยมีการเผยโฉมถนนสายชมวิวระดับประเทศ ความยาวราว 400 กิโลเมตร ตามแนวกำแพงโบราณ หลังจากเสร็จสิ้นงานปรับปรุง

เทศกาลดังกล่าวมุ่งแสดงความหมายแฝงทางวัฒนธรรม และตอกย้ำความก้าวหน้าด้านการปกป้องและใช้ประโยชน์จากกำแพงเมืองจีน

ทั้งนี้ ปักกิ่งวางแผนปกป้องและพัฒนาแถบวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีน (Great Wall Cultural Belt) อย่างครอบคลุม ด้วยขนาดพื้นที่รวม 4,929.29 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทางนิเวศวิทยา

 

ที่มา https://www.newtv.co.th/news/104475