ทางรถไฟเร็วสูงข้ามทะเล” สายแรกของจีน วางรางเสร็จแล้ว

ทางรถไฟเร็วสูงข้ามทะเล” สายแรกของจีน วางรางเสร็จแล้ว

ทางรถไฟเร็วสูงข้ามทะเล” สายแรกของจีน วางรางเสร็จแล้ว