จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านหยวน หวังลดผลกระทบล็อกดาวน์

จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านหยวน หวังลดผลกระทบล็อกดาวน์

จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านหยวน หวังลดผลกระทบล็อกดาวน์