“ลูกชุบ” ขนมไทย ทำไม ถึงดังไกล ครองใจ ผู้บริโภค ชาว จีน ทำขายราคาดี

"ลูกชุบ" ขนมไทย ทำไม ถึงดังไกล ครองใจ ผู้บริโภค ชาว จีน ทำขายราคาดี

“ลูกชุบ” ขนมไทย ทำไม ถึงดังไกล ครองใจ ผู้บริโภค ชาว จีน ทำขายราคาดี