จีน ฟื้นฟูต้นไม้อายุ 100 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเจดีย์

จีน ฟื้นฟูต้นไม้อายุ 100 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเจดีย์

จีน ฟื้นฟูต้นไม้อายุ 100 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเจดีย์